Puhkeküla teenused ja hinnad

Hinnakiri:

 • Puhkemaja (20 inimesele) üür 12 tunniks –200 eur, iga ületund 15 eur.  
 • Privaatse kämpingumaja üür lisaks puhkemajale – 20 eur ööpäevas.
 • Saunamaja (12 inimesele) – 20 eur/h (pikema aja puhul hind kokkuleppel).
 • Eraldi kämpingumaja üürimine (WC, dušši ja kööginurga kasutamisvõimalusega saunamajas) kokku 10 eur.
 • Telkimis koht (WC, dušši ja kööginurga kasutamisvõimalusega saunamajas) – 8 eur inimese kohta.
 • Söögi tegemiseks on puhkemajas olemas kööginurk. Omalt poolt toitlustust me kahjuks ei paku.

Kodukord:

 • Külastaja peab suhtuma heaperemehelikult tema kasutusse antava puhkeküla varasse.
 • Puhkeküla vara mitteperemeheliku (vara lõhkumise, hävimise, riknemise, kaotsimineku vms.) kasutamise korral on külastaja kohustatud hüvitama Allika puhkekülale tekitatud varalise kahju!
 • Allika Puhkeküla hoonetes  ja territooriumil peab iga külastaja järgima Eesti Vabariigi seadusandlust, politsei ja/või rendileandja esindaja seaduslikke nõudmisi ja –korraldusi. Nimetatud punkti mittejärgimisel on peremehel ja/või esindajal õigus külastaja ja/või temaga kaasasolevad kolmandad isikud puhkeküla territooriumilt minema saata.
 • Ürituse kontrolli alt väljumine (sh vandalism, korrale allumatus või muu selline tegevus) annab peremehe esindajale õiguse üritus koheselt lõpetada ja nõuda külastajatelt sisse sellise tegevusega põhjustatud kahjud. Külastaja vastutab ka kõikide temaga kaasas olevate inimeste tegude eest.

Külastaja kohustub:

 • mitte kasutama müra tekitavaid ja/ või naabreid häirivaid vahendeid (sh. ilutulestik), seadmeid vms Allika Puhkeküla nõusolekuta.
 • kindlustama Puhkekülas sanitaar-, hügieeni-, elektriohutus- ja tuleohutusnõuete täitmise.
 • viivitamatult teatama Allika Puhkeküla esindajale Puhkekülas toimunud avariist, tulekahjust, õnnetusest jms sündmusest, samuti sellise sündmuse toimumise ohust ning võtma viivitamatult tarvitusele abinõud sellise ohu või toimunud sündmusest tuleneda võiva kahju ärahoidmiseks ja vähendamiseks.